Liveview/Symulacja

Liveview/Symulacja

Film instruktażowy

Możesz aktywować funkcję Liveview, gdy program twojego Miniservera jest aktywny. Liveview pomaga zrozumieć zmiany wartości w programie.

Ręczna zmiana wartości

Jeśli korzystasz z wirtualnych danych wejściowych w swoim programie, możesz zmienić wartość tych danych wejściowych, ręcznie zmieniając wartości. Aby korzystać z tej funkcji, należy włączyć Liveview z ręczną zmianą wartości.

Przykład

Jeśli włączyłeś podgląd na żywo i naciśniesz wejście / wyjście, w lewym górnym rogu pojawi się zielony symbol. Jeśli klikniesz na ten symbol, zobaczysz wszystkie informacje o tym wejściu lub wyjściu.

Symulacja

Jest podobnym narzędziem do Liveview, tyle że program nie jest tutaj aktywny. Symulację można również zatrzymać/zmienić czas. W symulacji można łatwo zmienić wartości danych wejściowych. Ręczna zmiana wartości nie musi być aktywna.