Strona internetowa

Użycie

Możesz otwierać strony internetowe w przeglądarce internetowej za pomocą elementu programu Strona internetowa. Pozwala to na przykład wyświetlić przegląd danych o wydajności falownika w wizualizacji.

 

Podstawowe programowanie

Wstaw blok strony internetowej do oprogramowania do programowania Loxone Config. (F5 -> strona internetowa)

Wybierz blok. Możesz teraz ustawić adres URL żądanej strony internetowej we właściwościach.

Możesz teraz wprowadzić łącznie 4 adresy:

URL (wewnętrzny, niska rozdzielczość) Adres, jeśli łączysz się z miniserverem za pośrednictwem adresu lokalnego, niska rozdzielczość
URL (wewnętrzny, wysoka rozdzielczość) Adres, jeśli łączysz się z miniserverem za pośrednictwem adresu lokalnego, wysoka rozdzielczość
URL (zewnętrzny, niska rozdzielczość) Adres, jeśli łączysz się z miniserverem za pomocą adresu zewnętrznego, niska rozdzielczość
URL (zewnętrzny, wysoka rozdzielczość) Adres, jeśli łączysz się z miniserverem za pomocą adresu zewnętrznego, wysoka rozdzielczość


Adres musi być podany w następującym formacie:

htttp://www.mypage.com/

 

Rozdzielczość jest automatycznie dostosowywana do rozmiaru ekranu w interfejsie internetowym i na urządzeniach z Androidem. Dostępne są następujące rozdzielczości dla urządzeń z systemem iOS:

  • iPhone 3,5″: 320 x 420
  • iPhone 4″: 320 x 508
  • iPad: 600 x 640