Sterownik z sygnałem rampy

Sterowanie z rampą za pomocą 2 poziomów

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
S Step selection - 0 = (L1), 1 = (L2) Wybór stopnia - 0 = (L1), 1 = (L2) 0/1
St Stop Gdy 1 (V) = (Sv) 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Value Wartość
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
Sv Start value Gdy 1 (V) = (Sv) 5
Sts Step size (V) jest zmieniana o tę wartość co 100 ms, aż do osiągnięcia wartości docelowej. 0...∞ 1
L1 Step 1 Krok 1 7
L2 Step 2 Krok 2 3