Sterownik z sygnałem rampy

Sterowanie z rampą za pomocą 2 poziomów

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
S Step selection - 0 = (L1), 1 = (L2) 0/1
St Stop Gdy 1 (V) = (Sv) 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
V Value
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. 0/1 0
Sv Start value Gdy 1 (V) = (Sv) 5
Sts Step size (V) jest zmieniana o tę wartość co 100 ms, aż do osiągnięcia wartości docelowej. 0...∞ 1
L1 Step 1 7
L2 Step 2 3