Sterownik wentylacji WC

Sterownik wentylacji WC działa w 'sesjach'. Impuls na wejściu (Tg) rozpoczyna lub kończy sesję.
Wyjście (S) jest załączane bezpośrednio po wyzwoleniu. Wyjście (Fan) włącza się po opóźnieniu ustawionym w parametrze (Fsd).
Jeśli używane jest wejście (P), sesja rozpoczyna się wzrostem sygnału na wejściu (P) i kończy się spadkiem sygnału, opóźnionym o czas ustawiony w parametrze (FPet).

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Tg Toggle Rozpoczęcie / zakończenie sesji. 0/1
P Presence Rozpocznij sesję gdy 1. 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
DisPc Disable periphery control Wyłącza wszystkie wejścia, gdy są włączone (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Kontrola za pomocą interfejsu użytkownika jest nadal możliwa.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
S Session status Włączone tak długo, jak długo sesja jest aktywna. 0/1
Fan Fan Wyjście do sterowania wentylatorem. 0/1
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
- 0/1 0
Fsd Fan start delay Opóźnienie, z jakim wentylator zostanie włączony po rozpoczęciu sesji. s 0...∞ 30
FPet Fan / Movement extend time 1. Czas rozpoczyna się od opadającego zbocza wyjścia (S) i wydłuża wyjście (Fan) o ustawiony czas.
2. W przypadku korzystania z wejścia (P) czas rozpoczyna się od opadającego zbocza wejścia (P) i wydłuża wyjścia (S) i (Fan) o ustawiony czas.
s 0...∞ 180