Sterownik sauny

Sterownik sauny bez parownika
Dzięki temu blokowi funkcjonalnemu można optymalnie zautomatyzować saunę.
Sterować można wszystkimi standardowymi promiennikami sauny (przełączanie elementów grzejnych, a także sterowanie analogowe za pomocą sygnału 0-10 V).
W module zintegrowano również funkcję klepsydry, wentylatora i suszenia po zakończeniu pracy, a także wyłącznik bezpieczeństwa, jeśli zapomni się wyłączyć piec.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Tg Toggle Przełącza między opcjami: Sauna włączona, Nagrzewanie, Suszenie, Wietrzenie, Sauna wyłączona. - 0/1
ϑt Target temperature Min: 30°C
Max: 120°C
°
ϑc Current temperature Aktualna temperatura °
Fan Toggle fan Włączanie/wyłączanie wentylatora.
Wentylator można włączyć tylko wtedy, gdy sauna jest włączona.
- 0/1
St Activate sand timer Aktywuje timer na czas ustawiony w parametrze (Std).
Każdy kolejny impuls na wejściu uruchamia ponownie timer.
- 0/1
Dc Door contact Stan drzwi jest używany tylko do wyświetlania w aplikacji! - 0/1
ϑb Current temperature bench Jeśli jest podłączona, jako bieżąca temperatura jest używana temperatura ławy. °
P Presence Używane do bezpiecznego wyłączenia.
Jeśli nie zostanie wykryta obecność, sauna wyłączy się automatycznie po czasie ustawionym w parametrze (Ssdt).
- 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
- 0/1
DisPc Disable periphery control Blokuje wejścia (Tg), (Fan), (St), gdy są włączone (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Sterowanie za pomocą interfejsu użytkownika jest nadal możliwe.
- 0/1
On On Aktywuj saunę - 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
So Sauna output (0-10V) Wyjście analogowe 0-10V do sterowania sauną. V 0...10
L1-3 Sauna phase output (1-3) Wyjście fazowe (L1-3) do sterowania sauną. - 0/1
On Sauna state Włączone tak długo, jak długo aktywna jest sauna i faza suszenia. - 0/1
Fan Fan Wyjście do sterowania wentylatorem. - 0/1
Stt Sand timer remaining time Pozostały czas s 0...∞
Dry Drying state Włączone tak długo, jak długo aktywne jest suszenie i wietrzenie. - 0/1
Ssd Safety shutdown Impuls, gdy aktualna temperatura przekroczy wartość ustawioną w parametrze (Ssdϑ). - 0/1
ϑt Target temperature Podaje temperaturę docelową. ° 30...120
Stoff Sand timer end Impuls po zakończeniu odliczania czasu. - 0/1
St Sand timer state Włączone, gdy aktywny jest licznik czasu. - 0/1
Ready Sauna ready Impuls po osiągnięciu temperatury docelowej. - 0/1
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
- -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
ϑd Temperature deviation Odchylenie temperatury bieżącej od temperatury ławy (jeżeli nie jest używane wejście temperatury bieżącej ławy (ϑb)). ° 0
Dryϑ Drying phase target temperature Temperatura wymagana do uruchomienia wentylatora w fazie suszenia. ° 70
Dryd Drying phase duration Czas pracy wentylatora po osiągnięciu temperatury fazy suszenia (Dryϑ). s 0...∞ 1800
Std Sand timer duration Czas trwania timera s 0...∞ 900
Ssdϑ Safety shutdown temperature Po przekroczeniu tej wartości wszystkie wyjścia są wyłączane, z wyjątkiem wyjścia (Ssd). ° 139
Ssdt Safety shutdown time Sauna wyłącza się automatycznie o ustawionej godzinie.
Jeśli używane jest wejście (P), czas zaczyna zliczać, gdy nie jest już wykrywana obecność.
s 0...∞ 7200
PWMp PWM period Określa okres PWM dla wyjść fazowych (L1-3). s 0...∞ 180
G Gain Wzmocnienie regulatora dla wyjścia modulowanego PWM.
Jeśli wartość jest zmniejszona, regulator temperatury reaguje wolniej, jeśli jest zwiększona, reaguje szybciej. W razie potrzeby należy zmieniać tę wartość małymi krokami, aby dostosować sterowanie do sauny.
- 0...∞ 1
Pm Phase mode Liczba używanych faz:
Wyłączone = 3 fazy
Włączone = 1 faza
Parametr jest wyświetlany tylko wtedy, gdy używane są wyjścia fazowe (L2) i (L3).
- 0/1 0
Zastosowanie

Za pomoca tego bloku można optymalnie zautomatyzować saunę. Moga być sterowane wszystkie powszechnie stosowane piece sauny. (przełączanie grzałek, jak również analogowe sterowanie sygnałem 0-10V). W bloku zintegrowana jest też funkcja klepsydry, wentylatora i osuszania, jak również wyłącznik bezpieczeństwa, w przypadku gdyby doszło do zapomnienia wyłączenia pieca sauny. Poza tym blok sauny może być obsługiwany poprzez wizualizację, a dzięki temu również gdy jesteśmy jeszcze w drodze. Przestrzegaj przy tym przepisów bezpieczeństwa i regulacji prawnych konkretnego kraju.


Programowanie podstawowe

Czujnik temperatury w saunie jest podłączony do wejścia (ϑc).

Wyjście (So) i wyjścia fazowe (L1-3) służą do podłączenia odpowiednich wyjść. Jeśli piec w saunie wymaga tylko jednej fazy, należy użyć wyjścia (L1). Wentylator jest podłączony do wyjścia (Fan).

Wyjścia fazowe (L1-3) są modulowane impulsowo przez sterownik w celu emulacji wartości analogowej. Na przykład wartość 20% oznacza, że wyjścia są włączone przez 20% okresu, a wyłączone przez 80%.


Brak remanencji

Ze względów bezpieczeństwa, blok ten nie ma remanencji.
Dlatego jest on zawsze wyłączany po restarcie Miniservera.