Sterownik sauny parowej

Sterownik sauny z parownikiem
Za pomocą tego bloku funkcjonalnego można inteligentnie zautomatyzować saunę z parownikiem
Można sterować wszystkimi standardowymi promiennikami sauny (przełączanie elementów grzewczych, a także sterowanie analogowe za pomocą sygnału 0-10 V).
Parownik można włączać/wyłączać, a także sterować nim za pomocą sygnału analogowego 0-10 V.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Mode Select sauna mode 0 = Wyłączona / Ręczna
1 = Sauna fińska
2 = Wilgotność ręcznie
3 = Sauna fińska
4 = Sauna ziołowa
5 = Łaźnia parowa
6 = Łaźnia z gorącym powietrzem
- 0...6
Fim Finnish manual Fińska ręcznie - 0/1
Hum Humidity manual Wilgotność ręcznie - 0/1
Fin Finnish sauna Sauna fińska - 0/1
Her Herbal sauna Sauna ziołowa - 0/1
Sof Steam bath Łaźnia parowa - 0/1
Hot Hot-air bath Kąpiel w gorącym powietrzu - 0/1
Tg Toggle Przełącza między opcjami: sauna włączona, nagrzewanie, suszenie, wentylator, sauna wyłączona. - 0/1
ϑt Target temperature Min: 30°C
Max: 110°C (Finnish manual)
Max: 70°C (Humidity manual)
°
ϑc Current temperature Aktualna temperatura °
Ht Target humidity Wilgotność docelowa % 15...65
Hc Current humidity Aktualna wilgotność % 0...100
Fan Toggle fan Włączanie/wyłączanie wentylatora.
Wentylator można włączyć tylko wtedy, gdy sauna jest włączona.
- 0/1
St Activate sand timer Aktywuje timer na czas ustawiony w parametrze (Std).
Każdy kolejny impuls na wejściu uruchamia ponownie timer.
- 0/1
Dc Door contact Stan drzwi jest używany tylko do wyświetlania w aplikacji! - 0/1
ϑb Current temperature bench Jeśli jest podłączona, jako bieżąca temperatura jest używana temperatura ławy. °
P Presence Używane do bezpiecznego wyłączenia.
Jeśli nie zostanie wykryta obecność, sauna wyłączy się automatycznie po czasie ustawionym w parametrze (Ssdt).
- 0/1
Ws Water shortage Jeśli dopływ wody jest niski, parownik jest wyłączany. - 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
- 0/1
DisPc Disable periphery control Blokuje wejścia (Tg), (Fan), (St), gdy są włączone (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Sterowanie za pomocą interfejsu użytkownika jest nadal możliwe.
- 0/1
On On Aktywuj saunę - 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
So Sauna output (0-10V) Wyjście analogowe 0-10V do sterowania sauną. -
L1-3 Sauna phase output (1-3) Wyjście fazowe (L1-3) do sterowania sauną. - 0/1
Ev Evaporator output (0-10V) Wyjście analogowe 0-10 V do sterowania parownikiem. -
Evd Evaporator digital output Wyjście cyfrowe do sterowania parownikiem. - 0/1
On Sauna state Włączone tak długo, jak długo aktywna jest sauna i faza suszenia. - 0/1
Fan Fan Wyjście do sterowania wentylatorem. - 0/1
Stt Sand timer remaining time Pozostały czas s 0...∞
Dry Drying phase Faza suszenia - 0/1
Mode Current sauna mode 0 = Wyłączona / Ręczna
1 = Sauna fińska
2 = Wilgotność ręcznie
3 = Sauna fińska
4 = Sauna ziołowa
5 = Łaźnia parowa
6 = Łaźnia z gorącym powietrzem
-
Ssd Safety shutdown Pulsuje, gdy temperatura przekroczy wartość ustawioną w parametrze (Ssdϑ). - 0/1
ϑt Target temperature Podaje temperaturę docelową. °
Ht Target humidity Podaje wilgotność docelową. % 15...65
Stoff Sand timer end Impuls po zakończeniu odliczania czasu. - 0/1
St Sand timer state Włączone, gdy aktywny jest licznik czasu. - 0/1
Ready Sauna ready Impuls po osiągnięciu temperatury docelowej. - 0/1
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
- -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
ϑd Temperature deviation Odchylenie temperatury bieżącej od temperatury ławy (jeżeli nie jest używane wejście temperatury bieżącej ławy (ϑb)). ° 0
Dryϑ Drying phase temperature Temperatura wymagana do uruchomienia wentylatora w fazie suszenia. ° 70
Dryd Drying phase duration Czas pracy wentylatora po osiągnięciu temperatury fazy suszenia (Dryϑ). s 0...∞ 1800
Std Sand timer duration Czas trwania timera s 0...∞ 600
Ssdϑ Safety shutdown temperature Po przekroczeniu tej wartości wszystkie wyjścia są wyłączane, z wyjątkiem wyjścia (Ssd). ° 139
Ssdt Safety shutdown time Sauna wyłącza się automatycznie o ustawionej godzinie.
Jeśli używane jest wejście (P), czas zaczyna zliczać, gdy nie jest już wykrywana obecność.
s 0...∞ 7200
PWMp PWM period Określa okres PWM dla wyjść fazowych (L1-3). s 0...∞ 180
G Gain Wzmocnienie regulatora dla wyjścia modulowanego PWM.
Jeśli wartość jest zmniejszona, regulator temperatury reaguje wolniej, jeśli jest zwiększona, reaguje szybciej. W razie potrzeby należy zmieniać tę wartość małymi krokami, aby dostosować sterowanie do sauny.
- 0...∞ 1
Pm Phase mode Liczba używanych faz:
0 = 3 fazy
1 = 1 faza
2 = 2 fazy w trybie parownika lub 3 fazy w trybie bez parownika.

Parametr jest wyświetlany tylko wtedy, gdy używane są wyjścia fazowe (L2) i (L3).
- 0...2 2
Zastosowanie

Za pomoca tego bloku można optymalnie zautomatyzować saunę. Moga być sterowane wszystkie powszechnie stosowane piece sauny. (przełączanie grzałek, jak również analogowe sterowanie sygnałem 0-10V). W bloku zintegrowana jest też funkcja klepsydry, wentylatora i osuszania, jak również wyłącznik bezpieczeństwa, w przypadku gdyby doszło do zapomnienia wyłączenia pieca sauny. Można wybierać spośród różnych trybów pracy, jak np. ciepłe powietrze, sauna ziołowa, sauna fińska, itd. Poza tym blok sauny może być obsługiwany poprzez wizualizację, a dzięki temu również gdy jesteśmy jeszcze w drodze. Przestrzegaj przy tym przepisów bezpieczeństwa i regulacji prawnych konkretnego kraju.


Programowanie podstawowe

Czujnik temperatury w saunie jest podłączony do wejścia (ϑc), a czujnik wilgotności do wejścia (Hc).

Wyjście (So) i wyjścia fazowe (L1-3) służą do podłączenia odpowiednich wyjść. Jeśli piec w saunie wymaga tylko jednej fazy, należy użyć wyjścia (L1). Wentylator jest podłączony do wyjścia (Fan).

Wyjścia fazowe (L1-3) są modulowane impulsowo przez sterownik w celu emulacji wartości analogowej. Na przykład wartość 20% oznacza, że wyjścia są włączone przez 20% okresu, a wyłączone przez 80%.

Parownik jest podłączony albo do wyjścia (Ev) (analogowe 0-10V) albo do (Evd) (cyfrowe on/off), w zależności od rodzaju sterowania.


Brak remanencji

Ze względów bezpieczeństwa, blok ten nie ma remanencji.
Dlatego jest on zawsze wyłączany po restarcie Miniservera.