Sterownik oświetlenia hotelowy

Sterownik oświetlenia hotelowy dla ściemniania, przełączania i oświetlenia RGB

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
I1-20 Wejście Triggera 1-20 dla ściemniania lub wejście przełączania oświetlenia 0/1
S10 Trigger selection scene 10 Aktywacja sceny świetlnej 10 0/1
S11 Trigger seletion scene 11 Aktywacja sceny świetlnej 11 0/1
S12 Trigger seletion scene 12 Aktywacja sceny świetlnej 12 0/1
S13 Trigger seletion scene 13 Aktywacja sceny świetlnej 13 0/1
R Reset Wejście reset hotelowego sterownika oświetlenia 0/1
IC Card switch Wejście karty gościa 0/1
IS Service button Wejście przycisku serwisowego
W zależności od trybu serwisowego
0/1
AIr Room state Wejście statusu
0 = niezabukowany
1 = zabukowany
2 = gość zameldowany
ID Door contact Wejście czujnika otwarcia drzwi 0/1
DisMo Disable motion sensor input Wyłączenie wejścia czujnika ruchu 0/1
Mo Motion sensor Wejście czujnika ruchu 0/1
Dis Disable Wejście blokady hotelowego sterownika oświetlenia 0/1
Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
AQ1-20 Wyjście analogowe aktora/dimmera 1-20
on RGB - %-value red + %-value green * 1000 + %-value blue * 1000000
AQs Wyjście analogowe dla aktywnej sceny
QP Wyjście obecności 0/1
QS Wyjście trybu serwisowego 0/1
QD Wyjście serwis przeprowadzony 0/1
AQrm Wyjście analogowe dla statusu serwisu sprzątającego
1 = pokój wolny/nieposprzątany
2 = pokój zajęty/nieposprzątany
3 = pokój wolny/posprzątany
4 = pokój zajęty/posprzątany
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
- 0/1 0
MS Service staff mode Wejście parametryczne trybu personelu serwisowego
0 = Długie wciśnięcie przycisku serwisowego po włożeniu karty
1 = Impuls z przycisku serwisowego przed włożeniem karty
2 = Załączenie przycisku serwisowego przed włożeniem karty
3 = karta musi być włożona dwukrotnie
- 2
TM Duration of Service Staff mode Wejście parametryczne czasu trwania trybu personelu serwisowego s 60
To Duration press and hold for 'All off' Wejście parametryczne czasu długiego wciśnięcia klawisza dla funkcji 'Wyłącz wszystko' s 2
Tl Timeout for leaving room Wejście parametryczne Timeout przy opuszczeniu pokoju
0 - brak automatycznego wyłączenia po opuszczeniu pokoju
s 60
M Max time between pulses Parametr - Maksymalny czas trwania między dwoma impulsami s 0,35
SI Step Wejście parametryczne wielkości kroku ściemniacza [%] % 2
ST Step rate Parametr - Częstotliwość kroku dla ściemniania s 0,2
Min Minimum value Wejście parametryczne minimalnej wartość ściemniacza (0-50%) % 15
Max Maximum value Wejście parametryczne maksymalnej wartości ściemniacza (50-100%) % 100
L Do not set last value Wejście parametyczne - nie ustawiaj ostatniej wartości ściemniacza (wył. = krótkie wciśnięcie ustawia ostatnią wartość, gdy wyłączone) - 0/1 0
TH Duration On Parametr wejściowy - Czas włączenia czujnika ruchu
Odliczanie rozpoczyna się od opadającego zbocza sygnału Mo
s 180
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Sceny świetlne Zarządzanie scenami świetlnymi -
Symulacja obecności

Ten blok funkcyjny posiada symulację obecności.
Aktywuj i zdefiniuj symulację obecności w oknie właściwości: