Sterownik oświetlenia hotelowy

Sterownik oświetlenia hotelowy dla ściemniania, przełączania i oświetlenia RGB

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
I1-20 Wejście Triggera 1-20 dla ściemniania lub wejście przełączania oświetlenia 0/1
S10 Trigger selection scene 10 Aktywacja sceny świetlnej 10 0/1
S11 Trigger seletion scene 11 Aktywacja sceny świetlnej 11 0/1
S12 Trigger seletion scene 12 Aktywacja sceny świetlnej 12 0/1
S13 Trigger seletion scene 13 Aktywacja sceny świetlnej 13 0/1
R Reset Wejście reset hotelowego sterownika oświetlenia 0/1
IC Card switch Wejście karty gościa 0/1
IS Service button Wejście przycisku serwisowego
W zależności od trybu serwisowego
0/1
AIr Room state Wejście statusu
0 = niezabukowany
1 = zabukowany
2 = gość zameldowany
ID Door contact Wejście czujnika otwarcia drzwi 0/1
DisMo Disable motion sensor input Wyłączenie wejścia czujnika ruchu 0/1
Mo Motion sensor Wejście czujnika ruchu 0/1
Dis Disable Wejście blokady hotelowego sterownika oświetlenia 0/1
Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
AQ1-20 Wyjście analogowe aktora/dimmera 1-20
on RGB - %-value red + %-value green * 1000 + %-value blue * 1000000
AQs Wyjście analogowe dla aktywnej sceny
QP Wyjście obecności 0/1
QS Wyjście trybu serwisowego 0/1
QD Wyjście serwis przeprowadzony 0/1
AQrm Wyjście analogowe dla statusu serwisu sprzątającego
1 = pokój wolny/nieposprzątany
2 = pokój zajęty/nieposprzątany
3 = pokój wolny/posprzątany
4 = pokój zajęty/posprzątany
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
MS Service staff mode Wejście parametryczne trybu personelu serwisowego
0 = Długie wciśnięcie przycisku serwisowego po włożeniu karty
1 = Impuls z przycisku serwisowego przed włożeniem karty
2 = Załączenie przycisku serwisowego przed włożeniem karty
3 = karta musi być włożona dwukrotnie
2
TM Duration of Service Staff mode Wejście parametryczne czasu trwania trybu personelu serwisowego 60
To Duration press and hold for 'All off' Wejście parametryczne czasu długiego wciśnięcia klawisza dla funkcji 'Wyłącz wszystko' 2
Tl Timeout for leaving room Wejście parametryczne Timeout przy opuszczeniu pokoju
0 - brak automatycznego wyłączenia po opuszczeniu pokoju
60
M Max time between pulses Wejście parametryczne maksymalnego odstępu czasu między dwoma impulsami 0,35
SI Step Wejście parametryczne wielkości kroku ściemniacza [%] 2
ST Step rate Wejście parametryczne czasu kroku ściemniania 0,2
Min Minimum value Wejście parametryczne minimalnej wartość ściemniacza (0-50%) 15
Max Maximum value Wejście parametryczne maksymalnej wartości ściemniacza (50-100%) 100
L Do not set last value Wejście parametyczne - nie ustawiaj ostatniej wartości ściemniacza (wył. = krótkie wciśnięcie ustawia ostatnią wartość, gdy wyłączone) 0/1 0
TH Duration [s] On Wejście parametryczne czasu trwania [s] załączenia dla czujnika ruchu
Rozpoczyna odliczanie przy opadającym zboczu na wejściu czujnika ruchu
180
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Sceny świetlne Zarządzanie scenami świetlnymi -