Sterownik mediów

Za pomocą bloku Sterownik mediów różne urządzenia mogą być sterowane poprzez wspólny interfejs, podobnie jak w przypadku pilota wielofunkcyjnego.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Ptg Power toggle Przełącza zasilanie między włączeniem i wyłączeniem bieżącego trybu.
Dwukrotne kliknięcie kończy bieżący tryb.
- 0/1
Poff Power off Wyłącza bieżący tryb.
Dwukrotne kliknięcie również wyłącza bieżący tryb.
- 0/1
Pon Power on Powers on the current mode.
Double-click powers of the current mode.
- 0/1
V+ Volume+ Zwiększa głośność lub uruchamia bieżący tryb, gdy zasilanie jest wyłączone.
Dwukrotne kliknięcie wykonuje polecenie Kanał w górę (Ch+).
- 0/1
V- Volume- Zmniejsza głośność bieżącego trybu.
Dwukrotne kliknięcie kończy bieżący tryb.
- 0/1
V Set volume Ustawianie głośności % 0...100
Ch+ Channel+ - 0/1
Ch- Channel- - 0/1
Ch Set channel Przełącza na kanał na podstawie jego numeru. -
Mode Set mode Aktywuje tryb na podstawie przypisanego do niego identyfikatora. -
M1-8 Mode 1-8 Aktywuje tryb 1-8.
Dwukrotne kliknięcie kończy aktualny tryb.
Rosnąca krawędź na wejściu zawsze wykonuje akcję 'Zmień na tryb'.
- 0/1
T5 T5 control Przycisk 2 : Zwiększenie głośności lub uruchomienie bieżącego trybu, gdy zasilanie jest wyłączone.
Dwukrotne kliknięcie powoduje wykonanie polecenia Kanał w górę (Ch+).
Przycisk 5 : Zmniejszenie głośności; Dwukrotne kliknięcie kończy bieżący tryb.
-
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
- 0/1
DisPc Disable periphery control Blokuje wejścia (Ptg), (Poff), (Pon), (V+), (V-), (V), (Ch+), (Ch-), (Tryb), (M1-8), (T5), (Wył.), gdy są włączone (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Sterowanie za pomocą interfejsu użytkownika jest nadal możliwe.
- 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
M Current mode Bieżący tryb
P Power state Stan zasilania
O1-26 Analog outputs 1-26. Wyjścia analogowe 1-26.
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
- 0/1 0
Nst Numpad send timeout Czas po ostatnim wprowadzeniu danych przed automatycznym wysłaniem numeru bez dodatkowego potwierdzenia. ms 0...∞ 3000
Tdc Time double-click 0 = Wyłącza podwójne kliknięcie s 0...∞ 0,35
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Tryb Edycja trybów sterownika multimediów -
Programowanie podstawowe

Poprzez podwójne kliknięcie na blok otwarte zostaje okno dialogowe konfiguracji. Tutaj możesz dodać pożądane urządzenia i tryby:

Przełącz się teraz na zakładkę konfiguracji.

Tutaj można przyporządkować polecenia po poszczególnych przycisków na wizualizacji, w zależności od trybu.

W oknie dialogowym konfiguracji po lewej stronie pokazane są 3 drzewa:

- Wyjścia systemowe, takie jak wyjścia urządzeń - Wyjścia blokowe O1-26 - Funkcje