Sterownik IR

Sterownik IR służy do obsługi złożonych kodów podczerwieni, które zawsze wysyłają różne kody po naciśnięciu tego samego przycisku na pilocie.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
I1-6 Input 1-6
Wyjścia

Skrót Krótki opis
Txt Text
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Rozkaz IR Dane wysyłane dla IR aktora zostaną zestawione z tego tekstu w połączeniu z wartościami wejściowymi.
Więcej informacji w pomocy.
-