Stepper

Dzięki stepperowi wartość analogowa może być zwiększana lub zmniejszana o zdefiniowaną wielkość kroku z każdym impulsem na steperze.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
S Step Krok 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Set value Wartość zadana
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
Dir Direction 0 = w górę, 1 = w dół 0/1 0
Sts Step size Wielkość kroku 1
M Maximum Maksimum mocy wyjściowej (V) 10
Diagram czasowy