Stepper

Dzięki stepperowi wartość analogowa może być zwiększana lub zmniejszana o zdefiniowaną wielkość kroku z każdym impulsem na steperze.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
S Step 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
V Set value
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. 0/1 0
Dir Direction 0 = w górę, 1 = w dół 0/1 0
Sts Step size 1
M Maximum Maksimum mocy wyjściowej (V) 10
Diagram czasowy