Stan baterii urządzeń Air

Dzięki narzędziu stan baterii możliwy jest podgląd na status baterii produktów Loxone Air.

 

Aby uzyskać podgląd, kliknij w opcję „Stan baterii w urządzeniach Air”

Następnie możemy wybrać, czy chcemy mieć widok według statusu urządzeń lub według pomieszczeń.

  • Niezależnie od statusu, najpierw wyświetlane jest urządzenie z najsłabszą baterią.

  • Podział według pomieszczeń, tutaj znajdują się wszystkie urządzenia Loxone Air które są instalowane dla każdego pokoju.