Średnia krocząca

Podaje na wyjściu średnią kroczącą wartości wejściowej

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Value Wejście analogowe, z którego obliczana powinna być średnia krocząca
R Reset Wyłącza funkcję uśredniania. Wartość wyjściowa (Avg) jest równa wartości na wejściu (V). 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
Avg Average
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. - 0/1 0
C Polling cycle Służy do ustawiania odstępu czasu, w którym wartość odczytywana na wejściu ma być następnie uśredniana. s 0...∞ 60
N Number of readings Ilość wartości, które posłużą do wyciągnięcia średniej. - 0...1000 60