Średnia krocząca

Podaje na wyjściu średnią kroczącą wartości wejściowej

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Value Wejście analogowe, z którego obliczana powinna być średnia krocząca
R Reset Wyłącza funkcję uśredniania. Wartość wyjściowa (Avg) jest równa wartości na wejściu (V). 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Avg Average Średnia
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
- 0/1 0
C Polling cycle Służy do ustawiania odstępu czasu, w którym wartość odczytywana na wejściu ma być następnie uśredniana. s 0...∞ 60
N Number of readings Ilość wartości, które posłużą do wyciągnięcia średniej. - 0...1000 60