Skrzynka na pocztę i paczki

Blok może być używany do powiadamiania użytkownika o dostarczeniu paczek lub poczty.
Blok można skonfigurować za pomocą Paketsafe Air lub ręcznie za pomocą wejść bloku.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
DisN Disable Notifications Wyłączenie powiadomień 0/1
P Package received Otrzymano paczkę
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
0/1
M Mail received Otrzymano list
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
0/1
Cp Confirm package Potwierdzenie paczki
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
0/1
Cm Confirm mail Potwierdzenie listu
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
P Package present Wł. gdy paczka znajduje się w skrzynce na listy. 0/1
M Mail present Wł. gdy w skrzynce pocztowej znajduje się poczta. 0/1
Pon Pulse on package received Impuls na temat otrzymanej paczki 0/1
Poff Pulse on package confirmed Impuls przy potwierdzeniu odbioru paczki 0/1
Mon Pulse on mail received Impuls przy odbiorze poczty 0/1
Moff Pulse on mail confirmed Impuls na potwierdzenie listu 0/1
Txle Text of last event Zawiera datę, godzinę i opis ostatniego zdarzenia. -
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Ilość wiadomości Maksymalna liczba ostatnich zapisanych wiadomości. 2...100 20
Przypisane urządzenie Paketsafe Air Urządzenie Paketsafe Air, które jest podłączone do tego modułu. - -