Skrzynka na pocztę i paczki

Blok może być używany do powiadamiania użytkownika o dostarczeniu paczek lub poczty.
Blok można skonfigurować za pomocą Paketsafe Air lub ręcznie za pomocą wejść bloku.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
DisN Disable Notifications 0/1
P Package received To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. 0/1
M Mail received To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. 0/1
Cp Confirm package To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. 0/1
Cm Confirm mail To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
P Package present Wł. gdy paczka znajduje się w skrzynce na listy. 0/1
M Mail present Wł. gdy w skrzynce pocztowej znajduje się poczta. 0/1
Pon Pulse on package received 0/1
Poff Pulse on package confirmed 0/1
Mon Pulse on mail received 0/1
Moff Pulse on mail confirmed 0/1
Txle Text of last event Zawiera datę, godzinę i opis ostatniego zdarzenia. -
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Ilość wiadomości Maksymalna liczba ostatnich zapisanych wiadomości. 2...100 20
Przypisane urządzenie Paketsafe Air Urządzenie Paketsafe Air, które jest podłączone do tego modułu. - -