Seria impulsów

Zapewnia stałą liczbę regulowanych impulsów na wyjściu dla każdego impulsu na wejściu

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Tr Trigger 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
P Pulse 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. - 0/1 0
On Duration on s 0...∞ 1
Off Duration off s 0...∞ 2
C Cycles Liczba cykli - 1...∞ 10
Diagram czasowy