Sensor tekstowy KNX

Wiadomości tekstowe na magistrali będą podawane na wyjściu.

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
TQ Wyjście tekstowe Tekst Tekst

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Adres KNX Adres grupowy czujnika KNX (x/x/x).
Nie wysyłaj odpowiedzi Wybierz tę opcję w przypadku czujnika pasywnego,
który wymaga innego urządzenia do odpytywania.
Zapytaj o status Odpytywanie stanu czujnika co okres czasu [s] (0 – tylko raz przy starcie)