Sensor KNX

Podaje na wyjściu wartość z nastawialnym typem EIS i adresem grupowym. Dla tego sensora może zostać uaktywnione cykliczne odpytywanie statusu.

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
AQ Wyjście
Q Wyjście błędu Cyfrowy 0/1

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Adres KNX Adres grupowy czujnika KNX (x/x/x).
Typ Typ danych lub funkcja czujnika EIB Zauważ, że EIS6 jest używany jako 0-100%.
Zapytaj o status Odpytywanie stanu czujnika co okres czasu [s] (0 – tylko raz przy starcie)
Zastosuj remenancję Wybierz tę opcję, jeśli jest to przełącznik, którego stan powinien być zachowany.
Nie wysyłaj odpowiedzi Wybierz tę opcję w przypadku czujnika pasywnego,
który wymaga innego urządzenia do odpytywania.