Sekwencer

Wyzwalacz włącza kolejne wyjście.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Tr Trigger Włącza następne wyjście. 0/1
P Position Wybiera określone wyjście 0...8
R Reset Kiedy 1 (O) = (Dv) 0/1
DisPc Disable Wyłącza wejścia (Tr) i (P), gdy są włączone. (Blokada przed dziećmi) 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O1-8 Output 1-8 Wyjście 1-8 0/1
Sel Selected output Wybrane wyjście 0...8
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
Max Maximum number of used outputs Maksymalna liczba używanych wyjść 0...8 8
Dv Default value Numer załączanego wyjścia po resetowaniu (0 - wszystkie wyłączone) 0...8 1