Ściemniacz KNX

Ustawia za pomocą wejścia triggera +/- odpowiednią dla ściemniacza KNX wartość wyjściową

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
+ Dim+ 0/1
- Dim- 0/1
DisPc Disable periphery control Blokuje wszystkie wejścia. 0/1
On On 0/1
Off Off 0/1
Set Sets output (D) to value of input (Set) Ustawia wyjście (D) na wartość wejścia (Set)
S Status Podłącz to wejście do czujnika EIB (przełączanie adresu grupy lub reakcja na przełączenie) 0/1
Cdv Current dim value Podłącz to wejście do czujnika EIB (adres grupy jasność lub reakcja na jasność)
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
D Dimmer output Podłącz to wyjście do urządzenia wykonawczego EIB-dimmer (adresy grupowe ściemniania)
S Status Wyjście przełączające do włączania i wyłączania ściemniacza
Wyjście to jest sterowane przez wejścia (On) i (Off).
Podłącz to wyjścia do aktora ściemniającego EIB (przełączanie adresu grupy)
0/1
Cdv Current dim value Podłącz to wyjście do aktora ściemniającego EIB (adres grupowy jasność).
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Sts Step size Wielkość kroku 5
Rr Repetition rate Częstotliwość powtórzeń 0,2
Interfejs EIB/KNX

Loxone Miniserver dysponuje interfejsem EIB i dzięki temu oferuje szerokie spektrum możliwości zastosowań.

Sensoryka EIB: zastosowanie sensorów EIB zamiast klasycznych przycisków w instalacji Loxone

Wizualizacja: uzupełnienie istniejących instalacji EIB dla wizualizacji

Logika: uzupełnienie istniejących instalacji EIB dla logiki


Symulacja obecności

Ten blok funkcyjny posiada symulację obecności.
Aktywuj i zdefiniuj symulację obecności w oknie właściwości: