Scena świetlna RGB

Sterownik oświetlenia RGB z możliwością sterowania za pomocą jednego lub dwóch przycisków. Sceny można zmieniać cyklicznie za pomocą wejścia "+".
Na wyjściach AQr, AQg i AQb kolory są następnie rozdzielane na RGB lub wyprowadzane razem na wyjściu AQa.
Klikając dwukrotnie na blok, można definiować i edytować sceny świetlne.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
AI Wejście analogowe RGB
%-kolor czerwony + %-kolor zielony * 1000 + %-kolor niebieski * 1000000
+ Trigger next scene Następna scena świetlna RGB 0/1
- Trigger previous scene Poprzednia scena świetlna RGB 0/1
AIs Scene Wybór sceny świetlnej RGB (0-x)
Dis Disable Blokuje wszystkie wejścia (zabezpieczenie przed dziećmi) 0/1
R Reset Resetuje scenę oświetlenia
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
O On Włącz wszystko
Ustawia wszystke wyjścia na maksimum (biały)
0/1
Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
AQr Wyjście analogowe dla czerwonej LED
AQg Wyjście analogowe dla zielonej LED
AQb Wyjście analogowe dla niebieskiej LED
AQs Wyjście analogowe dla aktywnej sceny
AQa Wyjście analogowe RGB
%-kolor czerwony + %-kolor zielony * 1000 + %-kolor niebieski * 1000000
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Sceny świetlne Zarządzanie scenami świetlnymi -