RS485 Extension

Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia. Dla Extensions: wybór 'Auto’ jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
Protokół szeregowy Wybór protokołu do przekodowania danych oraz, jeśli dostępne, automatyczne odpytywanie urządzenia.
Cykl odpytywania Cykl odpytywania dla wybranego protokołu 0 – brak automatycznego odpytywania Jeśli nie jest wybrany protokół, wartość ta jest ignorowana. s 0…3600
Dane protokołu Dane protokołu w zależności od wybranego protokołu. Dla Kostal lista adresów jest oddzielana przecinkami Przy braku wyboru protokołu, pole to jest ignorowane.
Szybkość transmisji Prędkość transmisji połączenia szeregowego bit/s 0…2147483647
Liczba bitów danych Liczba bitów danych połączenia szeregowego. Extension wspiera tylko 8 bitów danych. 8…8
Bity stopu Liczba bitów stopu (1-2) połączenia szeregowego 1…2
Parzystość Parzystość połączenia szeregowego
Znak końca Identyfikator bloku danych odbieranych szeregowo. Przy rozpoznaniu dane zostaną przekazane dalej. Wprowadź heksadecymalny identyfikator (np. 0x0A)
Suma kontrolna Suma kontrolna wzgl. budowa ramki dla tego połączenia
Pozytywne potwierdzenie Odpowiedź na pozytywne potwierdzenie odebranego bloku Np. 0x06
Negatywne potwiedzenie Odpowiedź na negatywne potwierdzenie otrzymanego bloku Np. 0x15