Rozszerzony sensor KNX

Podaje na wyjściu wartość z nastawialnym typem EIS i adresem grupowym.

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Q Wł. lub wył. Cyfrowy 0/1

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Adresy KNX zał. Adresy grupowe czujnika KNX (x/x/x:wartość ;x/x/x:wartość ;…), które ustawiają wartość 'Włączone’
Adresy KNX wył. Adresy grupowe sensora KNX (x/x/x:wartość;x/x/x:wartość;…) powodujące wyłączenie.
Adresy KNX impuls Adresy grupowe czujnika KNX (x/x/x:wartość ;x/x/x:wartość ;…), które wywołują impuls.
Nie wysyłaj odpowiedzi Wybierz tę opcję w przypadku czujnika pasywnego, który wymaga innego urządzenia do odpytywania.