Rozszerzony aktor KNX

Przy narastającym zboczu triggera wysyła na magistralę predefiniowane polecenia.

Wejścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Wejście Trigger Cyfrowy 0/1

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Adresy KNX Adresy grupowe EIB aktora (x/x/x:wartość;x/x/x:wartość;). Np.: 14/1/1:0;14/1/2:1;14/1/3:15%;14/1/4:20,60;14/1/4/5#;14/1/7:t 0=wył., 1=wł., %-wartość, analogowa wartość; !-wartość (liczba całkowita 8-bit), #-wartość (liczba całkowita 16-bit), t=data/czas