Rozpoznawanie poleceń

Za pomocą tego bloku można odczytać wartości z tekstu. Odpowiedni wzorzec wyszukiwania jest zdefiniowany we właściwościach.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis
T Text Input Tekst polecenia.
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Lv Last extracted value Ostatnia uzyskana wartość
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Rozpoznawanie poleceń Oznaczenia wartości:
\v - wartość,
\1 - oznaczenie pierwszego bajtu wartości (\2, \3, ...),
\h - wartość szesnastkowa

Znaki do poruszania się po tekście, pomija:
\. = dowolny znak,
\w = dowolne słowo,
\# = dowolna liczba,
\d = cyfra 0-9,
\m = Znak A-Z/a-z/0-9,
\a = Znak A-Z/a-z,
\s12 = pomiń 12 znaków,
\iText\i = przejdź za 'Text'

Znaki specjalne:
\x = liczba szesnastkowa (np. 0x09),
\\ = ukośnik,
\t = Tab (0x09),
\b = spacja (0x02) lub Tab (0x09),
\r = powrót (0x0d),
\n = nowa linijka (0x0a)
-
Interpretacja wartości ze znakiem Jeśli zaznaczone, podczas rozpoznawania poleceń wartości \1\2\3\4 będą używane ze znakiem (Signed Integer) -
Przykład programowania

Rozpoznawanie poleceń może być wykorzystywane do nawigacji w tekście lub tekście źródłowym oraz do pobierania wartości.

W poniższym przykładzie zawsze chcemy pozyskać aktualną cenę gazu ziemnego:

Ponieważ wskazanie "Gaz ziemny" jest zawsze takie samo, przeskakujemy do tej pozycji w tekście. Aby pominąć wskazanie czasu i mieć możliwość odtworzenia ceny, istnieją różne możliwości:

Wariant 1 przez \d\a
Za pomocą \d pojedyncze cyfry i z \a pojedyncze znaki mogą być pominięte:

Wariant 2 przez \#
Za pomocą \# liczby, a za pomocą \w dowolne słowa można pominąć:

Wariant 3 przez \s8$
Ponieważ w tym przykładzie czas będzie miał zawsze taką samą liczbę cyfr i znaków, można je pominąć za pomocą \s8: