Rejestr przesuwny

Blok Rejestru przesuwnego zapisuje wartość wejścia danych i przesuwa zawartości rejestru w odpowiednim kierunku.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Tr Trigger Przy każdym impulsie zapisywana jest wartość (D) i następuje przesunięcie zawartości rejestru. 0/1
D Data Wejście danych 0/1
Dir Shift direction Kierunek przesuwania 0/1
Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
O Wyjście 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rb Register bit Bit rejestru 8
Programowanie podstawowe

Dla każdego impulsu przy (Tr) wartość wejścia danych (D) jest zapisywana zgodnie z kierunkiem przesunięcia (Dir), a zawartość rejestru jest uprzednio przesuwana w odpowiednim kierunku. Parametr (Rb) służy do wyboru bitu rejestru, którego wartość jest przekazywana na wyjście (O).