Regulator trójstawny

Sterownik trójstawny manipuluje zmienną sterowaną przez przełączanie dwóch wyjść o przeciwnym działaniu, wykorzystując dwie wartości zadane.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
PV Process value Rzeczywista wartość kontrolowanej zmiennej.
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
O1 Output 1 0/1
O2 Output 2 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Zakres wartości Wartość standardowa
SP1 Setpoint 1 3
SP2 Setpoint 2 7
Diagram czasowy