Regulator instalacji solarnej

Podstawowy moduł do sterowania słoneczną instalacją grzewczą. Posiada wyjścia do sterowania pompą i zaworami buforowymi. W zależności od projektu twojego systemu konieczna jest dodatkowa logika!

 

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Tc Temperatura kolektora Wejście analogowe aktualnej temperatury kolektora °
T1-5 Temperatura zasobnika 1-5 Wejście analogowe aktualnej temperatury zasobnika 1-5
AIm Ręczny wybór zasobnika Ręczny wybór, który zasobnik ma być ładowany, gdy uaktywniona została ręczna ingerencja poprzez „Isp”. Wybór 0 oznacza żaden zbiornik. 0…5
Isp Uruchomienie ręcznej ingerencji Ładuje ręcznie zbiornik, który podany jest na wejściu „AIm”. Jeśli „AIm” jest równe 0, następuje wyłączenie pompy. Jeśli system znajduje się w trybie ochrony przed przegrzaniem, tryb pracy ręcznej jest zablokowany. Digital 0/1
R Dezaktywuje wyjścia Dezaktywuje wyjścia regulatora instalacji solarnej Digital 0/1

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Qsp Wyjście cyfrowe dla pompy solarnej Digital 0/1
AQsp Wyjście analogowe do sterowania pompy solarnej 0-10 V 0…10
Q1-5 Wyjście cyfrowe dla zaworu zasobnika 1-5
AQs Wyjście statusu, który zasobnik jest właśnie ładowany (-1 = wszystkie zasobniki w pełni naładowane, 0 = instalacja solarna wył., 0 = numer zasobnika) -1…5
Qc Wyjście cyfrowe informujące o osiągnięciu przez wszystkie zasobniki temperatury wstępnego ładowania. Digital 0/1
Qf Wszystkie zasobniki w pełni naładowane: wszystkie zasobniki osiągneły swoją temperaturę maksymalną, pompa wyłączona. Digital 0/1
Qe Wyjście błędu (0 = brak błędu, 1 = przegrzanie kolektora) Digital 0/1
Qh Wyjście cyfrowe nadmiaru ciepła (w celu uniknięcia przegrzania), jeśli ostatni zbiornik jest Th° przed osiagnięciem maksymalnej temperatury. Digital 0/1

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Ton Różnica dla włączenia (pomiędzy temperaturą kolektora a temperaturą odniesienia) Różnica dla włączenia (pomiędzy temperaturą kolektora a temperaturą odniesienia): gdy kolektor jest o zadaną temperaturę cieplejszy od zasobnika, pompa zostaje załączona °
Toff Różnica dla wyłączenia (pomiędzy temperaturą kolektora i temperaturą odniesienia) Różnica dla wyłączenia (pomiędzy temperaturą kolektora a temperaturą odniesienia): gdy kolektor schłodzi się poniżej temperatury zasobnika+Toff, pompa zostaje zatrzymana °
Tcm Maksymalna temperatura kolektora Jeżeli dojdzie do przekroczenia tej temperatury na kolektorze, pompa zostanie zatrzymana °
T1p Temperatura wstępnego ładowania zasobnika 1 Temperatura wstępnego ładowania zasobnika 1: gdy zasobnik osiągnie tę temperaturę, następny zasobnik będzie ładowany, aż wszystkie osiągną przynajmniej swoje temperatury ładowania wstępnego °
T1max Maksymalna temperatura zasobnika 1 Maksymalna temperatura zasobnika 1: jeśli temperatura zasobnika przekroczy tę wartość, ładowanie zostanie zatrzymane °
T2p Temperatura wstępnego ładowania zasobnika 2 Temperatura wstępnego ładowania zasobnika 2: gdy zasobnik osiągnie tę temperaturę, następny zasobnik będzie ładowany, aż wszystkie osiągną przynajmniej swoje temperatury ładowania wstępnego Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. °
T2max Maksymalna temperatura zasobnika 2 Maksymalna temperatura zasobnika 2: jeśli temperatura zasobnika przekroczy tę wartość, ładowanie zostanie zatrzymane Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. °
T3p Temperatura wstępnego ładowania zasobnika 3 Temperatura wstępnego ładowania zasobnika 3: gdy zasobnik osiągnie tę temperaturę, następny zasobnik będzie ładowany, aż wszystkie osiągną przynajmniej swoje temperatury ładowania wstępnego Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. °
T3max Maksymalna temperatura zasobnika 3 Maksymalna temperatura zasobnika 3: jeśli temperatura zasobnika przekroczy tę wartość, ładowanie zostanie zatrzymane Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. °
T4p Temperatura wstępnego ładowania zasobnika 4 Temperatura wstępnego ładowania zasobnika 4: gdy zasobnik osiągnie tę temperaturę, następny zasobnik będzie ładowany, aż wszystkie osiągną przynajmniej swoje temperatury ładowania wstępnego Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. °
T4max Maksymalna temperatura zasobnika 4 Maksymalna temperatura zasobnika 4: jeśli temperatura zasobnika przekroczy tę wartość, ładowanie zostanie zatrzymane Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. °
T5p Temperatura wstępnego ładowania zasobnika 5 Temperatura wstępnego ładowania zasobnika 5: gdy zasobnik osiągnie tę temperaturę, następny zasobnik będzie ładowany, aż wszystkie osiągną przynajmniej swoje temperatury ładowania wstępnego Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. °
T5max Maksymalna temperatura zasobnika 5 Maksymalna temperatura zasobnika 5: jeśli temperatura zasobnika przekroczy tę wartość, ładowanie zostanie zatrzymane Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. °
Th Ostrzeżenie przed nadmiarem ciepła Określa od jakiej temperatury, przed osiągnięciem temperatury maksymalnej wszystkich zasobników, zostanie aktywowane wyjście Qh. °

Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości
Ilość zasobników Ilość zasobników, które mogą być ładowane oddzielnie za pomocą instalacji solarnej. (Maksimum 5 zasobników) 1…5
Konfiguracja Skonfiguruj ilość i wyświetlane nazwy zasobników

 

Programowanie podstawowe

Blok używany jest do regulacji termicznej instalacji solarnej. Dostępne sa wyjścia do sterowania pompy instalacji solarnej (cyfrowe lub analogowe) i zaworów wyboru zasobnika. Można ładować do 5 zasobników.

Konfiguracja

Blok dysponuje dialogiem, który otwierany jest przy wprowadzaniu bloku lub przy podwójnym kliknięciu na blok. Tan można podać ilość zbiorników i ich nazwy do wyświetlania. Po zmianie ilości zbiorników zmianie ulegają wejścia i wyjścia bloku instalacji solarnej, aby umożliwić podłączenie wszystkich koniecznych sensorów i aktorów.

Regulacja

Blok dysponuje dwoma wyjściami do sterowania pompą instalacji solarnej. Jedno wyjście analogowe (0-10V) „AQsp” i jedno wyjście cyfrowe „Qsp”. Jeśli Twoja pompa instalacji solarnej wymaga sterowania PWM, użyj bloku PWM za wyjściem analogowym „AQsp”.

Wybór zbiornika

Blok próbuje poprzez odpowiedni wybór zbiorników zgromadzić maksimum energii solarnej. Zbiorniki obsługiwane są priorytetowo wg ich numerów. Gdy temperatura kolektora jest wyższa niż temperatura zbiornika, zbiornik jest ładowany do osiągnięcia temperatury wstępnego ładowania. Następnie ładowany jest następny zbiornik, którego temperatura jest niższa od temperatury ładowania wstępnego.

Gdy wszystkie zbiorniki osiągną temperaturę ładowania wstępnego, rozpoczyna się w kolejności ładowanie zbiorników do temperatury maksymalnej. Gdy wszystkie zbiorniki osiągną temperaturę maksymalną, system się wyłącza, aby zapobiec przegrzaniu.

Aby uniknąć niepotrzebnie szybkiego przełączania zaworów, przy przełączaniu pomiędzy zbiornikami i ponownym załączaniu ładowania wprowadzona jest 1-minutowa blokada.

Ingerencja ręczna

Blok sterowania instalacją solarną może być też sterowany ręcznie. W tym celu na wejściu „AIm” musi być wybrany zbiornik (1 – maks. numer zbiornika), następnie może się rozpocząć ręczne nadpisywanie poprzez wejście „Isp”. Gdy na wejściu „AIm” wybrane jest 0, pompa instalacji solarnej jest zatrzymana i nie jest ładowany żaden zbiornik. Gdy aktywna jest ochrona przez przegrzaniem (za wysoka temperatura kolektora) nie jest możliwe ręczne uruchomienie pompy.