Regulator dwustawny

Sterownik dwustawny manipuluje zmienną sterowaną przez przełączanie wyjścia, wykorzystując wartość zadaną i histerezę.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
PV Process value Rzeczywista wartość kontrolowanej zmiennej.
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O Output Wyjście 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
SP Setpoint Wartość zadana zmiennej sterowanej. 5
Hys Hysteresis Histereza regulatora dwustawnego (zapobiega ciągłemu włączaniu/wyłączaniu wyjścia) 0,5
Inv Inverted Odwraca zachowanie regulatora. 0/1 0
Diagram czasowy