Przyciski opcji 16 wejść

Do 16 przycisków opcji, z których tylko jeden może być każdorazowo aktywny.
Np. impuls na wejściu I3 aktywuje Q3. Poprzez aktywację remanencji (symbol baterii) po przerwie w zasilaniu przywracany będzie poprzedni stan.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
I1-16 Przełącza każdorazowe wyjście 1-16 w stan załączenia
+ następne wyjście Następne wyjście Cyfrowy 0/1
poprzednie wyjście Poprzednie wyjście Cyfrowy 0/1
AIs Wybór Wybór wyjścia 0…16
R Reset Reset Cyfrowy 0/1
Dis Zablokowanie blokuje wszystkie wejścia, lecz nie wizualizację (zabezpieczenie przed dziećmi) Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1
Ma Max Maksymalna liczba używanych wejść przy przełączaniu +/-. Ma zastosowanie tylko do wejść obiektu, nie dla przycisków wizualizacji. 0…16 16
M Tryb jeśli ZAŁ., możliwy jest stan 'Wszystko wyłaczone' przy przełączaniu za pomocą (+/-). Ma zastosowanie tylko do wejść obiektu, nie dla przycisków wizualizacji. Cyfrowy 0/1

 

Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
Q1-16 Wyjście 1-16
AQ Wyjście analogowe pokazuje aktualnie wybrane wyjście 0…16

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Edytuj wyjścia Edycja nazw wyjść

 

Zastosowanie

Blok 'Przyciski opcji' może być też użyty bezpośrednio w wizualizacji. Poprzez podwójne kliknięcie na bloku można edytować wyświetlane teksty.