Przyciski opcji 16 wejść

Maksymalnie 16 przycisków opcji, przy czym w danym momencie może być aktywne tylko jedno wyjście. Na przykład impuls na wejściu (I3) aktywuje (O3).

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
I1-16 Input 1-16 Włącza odpowiednie wyjście 1-16. 0/1
+ Next output Następne wyjście 0/1
- Previous output Poprzednie wyjście 0/1
Sel Select output Przełącza na określone wyjście. 0...16
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
DisPc Disable periphery control Wyłącza wszystkie wejścia, gdy są włączone (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Kontrola za pomocą interfejsu użytkownika jest nadal możliwa.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O1-16 Output 1-16 Wyjście 1-16 0/1
N Number of active output Liczba aktywnych wyjść 0...16
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
Max Max. outputs Maksymalna liczba wybieranych wyjść.
Przykład: Max=4 -> tylko wyjścia 1-4 mogą być aktywowane przez wejścia blokowe.
W interfejsie użytkownika wszystkie oznaczone wyjścia mogą być aktywowane niezależnie od tego ustawienia.
1...16 16
Sk0 Skip 0 'All-off' (0) jest pomijany przy przełączaniu za pomocą +/-, gdy jest włączony.
Dotyczy tylko wejść obiektów, nie przycisków w interfejsie użytkownika.
0/1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Edytuj wyjścia Edycja nazw wyjść -
Oznaczanie wyjść

Wyjścia można oznaczyć poprzez dwukrotne kliknięcie bloku.
Oznaczone wyjścia są również wyświetlane w interfejsie użytkownika i mogą być tam aktywowane.