Przyciski opcji 16 wejść

Maksymalnie 16 przycisków opcji, przy czym w danym momencie może być aktywne tylko jedno wyjście. Na przykład impuls na wejściu (I3) aktywuje (O3).

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
I1-16 Input 1-16 Włącza odpowiednie wyjście 1-16. 0/1
+ Next output 0/1
- Previous output 0/1
Sel Select output Przełącza na określone wyjście. 0...16
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
DisPc Disable periphery control Blokuje wszystkie wejścia, gdy jest włączony (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Sterowanie za pomocą aplikacji jest nadal możliwe.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O1-16 Output 1-16 0/1
N Number of active output 0...16
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. 0/1 0
Max Max. outputs Maksymalna liczba używanych wyjść przy korzystaniu z wejść +/-. 0...16 16
Sk0 Skip 0 'Wszystko wył.' (0) jest pomijany przy przełączaniu za pomocą +/-, kiedy jest aktywny.
Dotyczy tylko wejść obiektów, nie dotyczy przycisków w interfejsie użytkownika.
0/1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Edytuj wyjścia Edycja nazw wyjść -
Zastosowanie

Blok 'Przyciski opcji' może być też użyty bezpośrednio w wizualizacji. Poprzez podwójne kliknięcie na bloku można edytować wyświetlane teksty.