Przycisk

Przycisk z wyzwalaczem (triggerem) i nastawialną długością impulsu wyjściowego Poprzez aktywację remanencji (symbol baterii) po przerwie w zasilaniu przywracany będzie poprzedni stan.

Działanie:

Przy impulsie na Tr lub aktywacji w wizualizacji wyjście Q jest aktywowane na czas T. Ponowne naciśnięcie w czasie T ponownie uruchamia stoper

Jeśli na wejściu R występuje impuls, wyjście jest natychmiast wyłączane. Ciągły sygnał na R ma wyższy priorytet niż Tr!

Jeśli na wejściu Disable występuje stały sygnał, sygnały przy wyzwalaniu i resecie są ignorowane. Jednak uruchomienie za pomocą wizualizacji jest nadal możliwe.

Jeśli parametr Timer = 0, wyjście pozostaje aktywne tak długo, jak wejście

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Tr Trigger (wyzwalacz) Trigger Cyfrowy 0/1
R Reset Reset Cyfrowy 0/1
Dis Zablokowanie Blokada wszystkich wejść Blok pozostaje może być nadal obsługiwany poprzez wizualizację. Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1
T Czas trwania impulsu wyjściowego Czas trwania impulsu wyjściowego Każde ponowne przyciśnięcie uruchamia timer od nowa Jeżeli wartość wynosi 0, wyjście pozostaje załączone tak długo, jak przycisk jest naciśnięty s 0…∞ 0.3

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Q Wyjście cyfrowe Cyfrowy 0/1

Jeśli parametr Timer = 0 i na wejściu Tr występuje ciągły sygnał, nie można go wyłączyć za pośrednictwem aplikacji. Aktywacja wejścia Dis dezaktywuje wyjście Q.