Przycisk

Przycisk wł/wył

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Tr Trigger Włącza wyjście (O) na czas ustawiony w parametrze (Don).
Kolejny impuls wydłuża czas włączenia.
0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
DisPc Disable periphery control Wyłącza wejścia (Tr), (Off), gdy jest włączone (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Sterowanie za pomocą interfejsu użytkownika jest nadal możliwe.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O Output Włączone na czas określony w parametrze (Don). 0/1
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. - 0/1 0
Don On-duration of output (O) 0 = wyjście (O) pozostaje aktywne tak długo, jak długo przycisk jest wciśnięty. s 0...∞ 0,3
Diagram czasowy