Przycisk wyboru

Impuls na wejściu (+) zwiększa wartość na wyjściu (O) o wielkość kroku (Sts). Po osiągnięciu (Vmax) rozpoczyna się ponownie od (Vmin).
Długie kliknięcie na (+) zwiększa wartość na wyjściu (O) co (Rr) sekund.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
+ Value+ Zwiększa wartość na wyjściu (O) o wielkość kroku (Sts). Po osiągnięciu wartości (Vmax) rozpoczyna się ponownie od wartości (Vmin). 0/1
Val Set value Ustawia określoną wartość na wyjściu (O).
Off Off Impuls: Wyjście (O) jest przywracane do wartości domyślnej (Vdef).
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
DisPc Disable periphery control Wyłącza wszystkie wejścia, gdy jest włączony (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Sterowanie za pomocą aplikacji jest nadal możliwe.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O Output
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. - 0/1 0
Vmin Minimum value - 1
Vmax Maximum value - 10
Sts Step size - 1
Rr Repetition rate Długie kliknięcie przycisku (+) powoduje zwiększenie wartości na wyjściu (O) co (Rr) sekund. s 0...∞ 0,2
Vdef Default value Wartość domyślna po wyzwoleniu wejścia (Wył.). - 1
Diagram czasowy