Przycisk KNX

Przycisk włączania/wyłączania z wyzwalaczem, centralna funkcja włączania/wyłączania

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Tg Toggle Przełącza między włączeniem a wyłączeniem. 0/1
Off Off Wyłącza wyjście (O).
Stałe 1 = Blokuje blok funkcyjny.
W interfejsie użytkownika używana jest nazwa podłączonego czujnika.
0/1
On On Włącza wyjście (O). 0/1
DisPc Disable periphery control Blokuje wejścia (Tg), (Off), (On), gdy są włączone (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie) 0/1
S State To wejście może przekazywać stan siłownika EIB do wyjścia bez wywoływania akcji na wyjściu. 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O Output Podłącz to wyjście do aktora przełączającego EIB (przełączanie adresu grupy) 0/1
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
Interfejs EIB/KNX

Loxone Miniserver dysponuje interfejsem EIB i dzięki temu oferuje szerokie spektrum możliwości zastosowań.

Sensoryka EIB: zastosowanie sensorów EIB zamiast klasycznych przycisków w instalacji Loxone

Wizualizacja: uzupełnienie istniejących instalacji EIB dla wizualizacji

Logika: uzupełnienie istniejących instalacji EIB dla logiki