Przycisk czasowy

Użycie

Za pomocą bloku programu z długim kliknięciem można wykonać do 4 różnych działań, w zależności od czasu naciśnięcia przycisku.

 

Podstawowe programowanie

W bloku programu z długim kliknięciem mierzony jest czas trwania impulsu na wejściu Tr. W zależności od czasu trwania impulsu na wejściu Tr na jednym z wyjść cyfrowych Q1 – Q4 wysyłany jest impuls o regulowanym czasie. Czas trwania impulsu wyjściowego można określić za pomocą parametru T. Dodatkowo powiązana wartość parametrów V1 – V4 jest wyprowadzana na wyjście analogowe AQ.

Zasadniczo można ocenić 4 różne stopnie czasowe:

Czas Aktywne wyjścia
Impuls na (Tr) krótszy niż czas (TI) (Q1) aktiv, (V1) wird am (AQ) ausgegeben
Impuls an (Tr) länger als Zeit (TI) und kürzer oder gleich 2x (TI) (Q2) aktiv, (V2) wird am (AQ) ausgegeben
Impuls an (Tr) länger als Zeit 2x (TI) und kürzer oder gleich 3x (TI) (Q3) aktiv, (V3) wird am (AQ) ausgegeben
Impuls an (Tr) länger als 3x (TI) (Q4) aktiv, (V4) wird am (AQ) ausgegeben

 

Przykłady

Wyjście Q2 i wyjście Q1 aktywne jeden po drugim

Najpierw wejście (Tr) jest połączone impulsem dłuższym niż parametr (TI), ale krótszym niż 2x (TI). W rezultacie impuls o czasie trwania impulsu (T) jest wyprowadzany na wyjściu (Q2). Ponadto wartość parametru (V2) ustawiana jest na wyjściu (AQ).

Wejście (Tr) jest następnie aktywowane na czas krótszy niż parametr (TI). W rezultacie impuls o czasie trwania impulsu (T) jest wyprowadzany na wyjściu (Q1), a wartość parametru (V1) jest ustawiana na wyjściu (AQ).

Wyjście Q4 aktywne

Wejście Tr jest połączone impulsem dłuższym niż 3x parametr TI. W rezultacie impuls o czasie trwania impulsu T jest wyprowadzany na wyjściu Q4. Ustawiana jest również wartość parametru V4 na wyjściu AQ.

 

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
Tr Wyzwalacz Czas trwania impulsu tego wejścia jest mierzony i porównywany z parametrami. 0/1
R Reset Czas trwania impulsu tego wejścia jest mierzony i porównywany z parametrami. 0/1

 

Parametry

 

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
TI Okres czasu Okres czasu dla jednego stopnia s
T Czas impulsu Parametr określa czas trwania impulsu wyjściowego Q1-Q4 s
V1 Wartość analogowa 1 Wartość wyjścia (AQ), jeśli czas trwania impulsu (Tr) był krótszy lub równy 1x (TI)
V2 Wartość analogowa 2 Wartość wyjścia (AQ), jeśli czas trwania impulsu (Tr) był dłuższy od 1x (TI), a krótszy lub równy 2x (TI)
V3 Wartość analogowa 3 Wartość wyjścia (AQ), jeśli czas trwania impulsu (Tr) był dłuższy od 2x (TI), a krótszy lub równy 3x (TI)
V4 Wartość analogowa 4 Wartość wyjścia (AQ), jeśli czas trwania impulsu (Tr) był dłuższy od 3x (TI)

 

Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
Q1 Wyjście cyfrowe 1 Impuls, gdy (Tr) jest krótszy lub równy 1x (Ti) 0/1
Q2 Wyjście cyfrowe 2 Impuls na wyjściu, gdy (Tr) jest aktywny dłużej niż 1x (TI) i krótszy lub równy 2x (Ti)0/1
Q3 Wyjście cyfrowe 3 Impuls na wyjściu, gdy (Tr) jest aktywny dłużej niż 2x (TI) i krótszy lub równy 3x (Ti) 0/1
Q4 Wyjście cyfrowe 4 Impuls na wyjściu, gdy (Tr) jest aktywny dłużej niż 3x (TI) 0/1
AQ Wyjście analogowe Wyjście analogowe ostatniego aktywowanego wyjścia według czasu trwania (Tr)

 

Przykład

W tym przykładzie wentylator włącza się, gdy przycisk jest wciśnięty przez mniej niż 1 sekundę. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty od 1 do 2 sekund, wentylator się wyłączy.