Przycisk czasowy

Przycisk wielofunkcyjny z maksymalnie czterema funkcjami, impuls po kliknięciu

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
Tr Trigger 0/1
R Reset 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O1 Pulse when (Tr) ≤ (TI) Impuls, gdy (Tr) ≤ (TI) 0/1
O2 Pulse when (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) Impuls, gdy (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) 0/1
O3 Pulse when 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) Impuls, gdy 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) 0/1
O4 Pulse when 3x(TI) ≤ (Tr) Impuls, gdy 3x(TI) ≤ (Tr) 0/1
V Value (V1-4), depending on time of input (Tr) Wartość (V1-4) w zależności od czasu wejścia (Tr)
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
- 0/1 0
TI Interval Interwał s 0...∞ 0,35
D Duration output pulse Czas trwania impulsu wyjściowego s 0...∞ 0,1
V1 Value 1 Wartość 1 - 1
V2 Value 2 Wartość 2 - 2
V3 Value 3 Wartość 3 - 3
V4 Value 4 Wartość 4 - 4
Diagram czasowy