Przerzutnik SR z przełączaniem

Przerzutnik z wejściem przełączającym. Włączenie jest dominujące.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
S Set Impuls powoduje załączenie wyjścia (O), dominujące wejście 0/1
Tg Toggle Impuls przełącza wyjście (O) 0/1
R Reset Impuls wyłącza wyjście (O) 0/1
Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
O Wyjście 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. 0/1 0
Diagram czasowy