Przerzutnik RS

Przerzutnik z wejściem przełączającym. Reset jest dominujący.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
S Set Impuls załącza wyjście (O) 0/1
Tg Toggle Impuls przełącza wyjście (O) 0/1
R Reset Impuls powoduje wyłączenie wyjścia (O), dominujące wejście 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O Output Wyjście 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
Diagram czasowy