Przerzutnik RS

Przerzutnik z wejściami SET i RESET. Dominacja resetowania Poprzez aktywację remanencji (symbol baterii) po przerwie w zasilaniu przywracany będzie poprzedni stan. Uwaga: Ten blok jest udostępniany wyłącznie ze względu na wsteczną kompatybilność. W nowych projektach należy użyć bloku przerzutnika RS z przełączaniem.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
S Załącz (Set) Wejście załączające Cyfrowy 0/1
R Reset Wejście Reset Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Q Wyjście Cyfrowy 0/1