Przerzutnik RS z przełączaniem

Przerzutnik z wejściem przełączającym. Reset jest dominujący.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
S Set Impuls załącza wyjście (O) 0/1
Tg Toggle Impuls przełącza wyjście (O) 0/1
R Reset Impuls powoduje wyłączenie wyjścia (O), dominujące wejście 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
O Output 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. 0/1 0
Diagram czasowy