Przerzutnik RS z przełączaniem

Użycie

Ten blok jest prostym blokiem pamięci z dominującym zachowaniem resetowania.

 

Diagram czasowy

Po narastającym zboczu na ustawionym wejściu (S), wyjście (Q) jest aktywowane. Stan ten pozostaje zachowany do momentu aktywacji wejścia resetowania (R). Wejście (R) jest dominujące – tj. Jeśli oba wejścia (S) i (R) są aktywowane, wyjście (Q) jest lub pozostaje nieaktywne.

Dostępne jest również wejście wyzwalające (Tr). Można to wykorzystać do włączania i wyłączania wyjścia (Q) za pomocą impulsów. Stan na wyjściu (Q) zmienia się wraz ze wzrostem zbocza. Warunkiem tego jest dezaktywacja wejść (S) i (R).

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
S Załącz (Set) Wejście załączające Cyfrowy 0/1
Tr Trigger (wyzwalacz) Trigger Cyfrowy 0/1
R Reset Wejście Reset Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Q Wyjście cyfrowe Cyfrowy 0/1