Przelicznik

Użycie

Za pomocą tego bloku programu można przeskalować wartości analogowe.

 

Programowanie

Blok  Przelicznik przekształca wartość analogową w inny zakres wartości. Przeskalowanie jest liniowe.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
AI Wejście Wejście analogowe

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
I1 Wartość wejściowa 1 Wartość wejściowa 1 do skalowania 0
O1 Wartość wyjściowa 1 Wartość wyjściowa 1 dla wartości (I1) 0
I2 Wartość wejściowa 2 Wartość wejściowa 2 do skalowania 10
O2 Wartość wyjściowa 2 Wartość wyjściowa 2 dla wartości (I2) 10

 

Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
AQ Wyjście analogowe

Przykład

Chcielibyśmy przekonwertować sygnał 0-10 V na zakres pomiarowy od -30 do +70 ° C.

I1 = 0

O1 = -30

I2 = 10

O2 = 70

 

Graficzna ilustracja przeskalowania.

correction