Przełącznik

Użycie

Blok ten jest prostym wyłącznikiem samoczynnym z wyzwalaczem i funkcją centralnego włączania i wyłączania.

Podstawowe programowanie

Z każdym impulsem na wejściu (Tr) wyjście (Q) zmienia swój stan.

Wyjście można włączyć na stałe poprzez wejście (On).
Wyjście (Q) jest ponownie dezaktywowane przez impuls na wejściu (R).

Jeśli wejście (Dis) jest aktywowane, wejścia są blokowane, ale blok można nadal obsługiwać za pomocą wizualizacji.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Tr Trigger (wyzwalacz) Trigger Cyfrowy 0/1
R Reset Reset Cyfrowy 0/1
On Włącz Stałe załączenie Cyfrowy 0/1
Dis Zablokowanie Blokada wszystkich wejść Blok pozostaje może być nadal obsługiwany poprzez wizualizację. Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Q Wyjście cyfrowe Cyfrowy 0/1
Qon Zbocze narastające Cyfrowy 0/1
Qoff Zbocze opadające Cyfrowy 0/1