Przełącznik

Blok funkcjonalny Przełącznik służy do przełączania wyjścia cyfrowego.
Można nim sterować za pomocą przycisku lub innej logiki, a także poprzez interfejs użytkownika.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Tg Toggle Włącza/wyłącza wyjście (O). 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
On Switches output (O) on. Włącza wyjście (O). 0/1
DisPc Disable periphery control Wyłącza wszystkie wejścia, gdy są włączone (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Kontrola za pomocą interfejsu użytkownika jest nadal możliwa.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O Output Wyjście 0/1
Off Pulse when output (O) is switched off. Impuls po wyłączeniu wyjścia (O). 0/1
On Pulse when output (O) is switched on. Impuls przy włączeniu wyjścia (O). 0/1
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
Wykres czasowy


Symulacja obecności

Ten blok funkcyjny posiada symulację obecności.
Aktywuj i zdefiniuj symulację obecności w oknie właściwości: