Przełącznik z opóźnieniem

Opóźnione włączanie i wyłączanie wyjścia

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Tr Trigger 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
O Output 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. - 0/1 0
Don Duration switch-on delay Czas opóźnienia przed włączeniem wyjścia, gdy wejście jest włączone s 0...∞ 1
Doff Duration switch-off delay Opóźnienie przełączenia wyjścia na OFF przy opadającym zboczu sygnału wyzwalającego s 1
Diagram czasowy