Przełącznik – przycisk

Przekształca przełącznik w przycisk i generuje impuls na każdym zboczu (operacja przełączania).

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Tr Trigger Impuls na wejściu włącza wyjście (O) na czas określony w parametrze (Don). 0/1
Off Off Wyłącza wyjście (O).
Stała logiczna 1 = Blokuje bloczek.
0/1
On On Włącza wyjście (O). 0/1
DisPc Disable periphery control Blokuje wejścia (Tr), (Wył), (Wł), gdy są włączone (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Sterowanie za pomocą aplikacji jest nadal możliwe.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O Output Włączone na czas określony w parametrze (Don). 0/1
Off Falling edge input (Tr) Impuls przy opadającym zboczu na wejściu (Tr) dla parametru (Don). 0/1
On Rising edge input (Tr) Impuls przy wzroście sygnału na wejściu (Tr) dla parametru (Don). 0/1
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Parametry

Skrót Krótki opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Don On-duration of outputs (O), (Off), (On) s 0...∞ 0,02
Diagram czasowy