Przełącznik progowy

Przełącznik progowy analizuje wartość wejścia analogowego za pomocą dwóch wartości progowych i odpowiednio przełącza wyjście cyfrowe.
Dwie wartości progowe tworzą histerezę, która zapobiega częstemu przełączaniu wyjścia, gdy wartość analogowa oscyluje wokół wartości progowej.

Typowe zastosowania bloku funkcyjnego to kontrola poziomu napełnienia, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja itp.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
V Value
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O Output 0/1
Pon Pulse at rising edge Podaje impuls przy rosnącym zboczu. 0/1
Poff Pulse at falling edge Podaje impuls przy opadającym zboczu. 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Von Value output (O) turns on - 5
Voff Value output (O) turns off - 1
Pd Pulse duration Czas trwania impulsu na wyjściach po wykryciu zbocza. s 0...∞ 1
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. - 0/1 0
Funkcja

Von powyżej Voff: Wyjście (O) jest aktywowane, gdy tylko wartość wejścia (V) przekroczy próg (Von) i dezaktywowane, gdy (V) spadnie poniżej progu (Voff):

Von poniżej Voff: Wyjście (O) jest wyłączane, gdy tylko wartość wejścia (V) przekroczy próg (Voff) i aktywowane, gdy (V) spadnie poniżej progu (Von):