Przedłużony impuls

Zapewnia opóźnienie impulsu na wyjściu (opóźnienie można regulować)

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
P Pulse Impuls 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
P Pulse Impuls 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
- 0/1 0
Dd Duration of delay Czas trwania opóźnienia s 0...∞ 5
Dp Duration output pulse Czas trwania impulsu wyjściowego s 0...∞ 0,5
Diagram czasowy