Przedłużony impuls

Zapewnia opóźnienie impulsu na wyjściu (opóźnienie można regulować)

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
P Pulse 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
P Pulse 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. - 0/1 0
Dd Duration of delay s 0...∞ 5
Dp Duration output pulse s 0...∞ 0,5
Diagram czasowy