Program

Umożliwia realizację złożonych funkcji i procesów w języku skryptowym Pico C.
Należy pamiętać, że w przypadku wykrycia błędu w programie, Miniserver może zrestartować się, aby zapewnić spójność danych. W związku z tym wymagana jest wysoka umiejętność programowania w języku C.
Ten sposób programowania jest przeznaczony wyłącznie dla programistów, dlatego nie jest zapewnione wsparcie.

Obsługiwanych jest maksymalnie 8 bloków programowych.

Własne programowanie skryptów

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
T1-3 Text input 1-3 Wejście tekstowe 1-3 -
I1-13 Input 1-13 Wejście 1-13
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Txt1-3 Text output 1-3 Maksymalna długość tekstu wyjściowego: 4096 bajtów -
O1-13 Output 1-13 Wyjście 1-13
Etxt Error text Tekst błędu -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Kod programu Edytor kodu programu -