Program

Umożliwia realizację złożonych funkcji i procesów w języku skryptowym Pico C.
Należy pamiętać, że w przypadku wykrycia błędu w programie, Miniserver może zrestartować się, aby zapewnić spójność danych. W związku z tym wymagana jest wysoka umiejętność programowania w języku C.
Ten sposób programowania jest przeznaczony wyłącznie dla programistów, dlatego nie jest zapewnione wsparcie.

Własne programowanie skryptów

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
T1-3 Text input 1-3 -
I1-13 Input 1-13
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
Txt1-3 Text output 1-3 -
O1-13 Output 1-13
Etxt Error text -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. 0/1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Kod programu Edytor kodu programu -