Program awaryjny

UŻYCIE

Program awaryjny (tzw. Emergency) umożliwia sterowanie podstawowymi funkcjami inteligentnego domu w przypadku błędu. Jeśli w ciągu 10 minut wystąpią 4 awarie Miniservera, program awaryjny zostanie automatycznie wczytany. Program jest oparty na bieżącym programie, ale jest bardzo uproszczony. Wszystkie bloki funkcyjne zostaną usunięte, a wyjścia zostaną połączone z wejściami wirtualnymi.
W rezultacie można sterować wyjściami Miniservera za pomocą wizualizacji.

FUNKCJE I PRZYWRACANIE

W programowaniu dojdzie do utworzenia wirtualnych wejść i połączenia z wyjściami. Wejścia wirtualne będą miały taką samą nazwę jak wyjścia.

Pozwoli to na podstawowe sterowanie Miniserverem, np. oświetleniem i żaluzjami.

Aby przywrócić pełną funkcjonalność Miniservera, musisz połączyć się z nim za pomocą Loxone Config. Oryginalny program jest przechowywany w Miniserverze Loxone. Aby pobrać program, połącz się z serwerem FTP Miniservera i przejdź do folderu Prog. Tam pobierz program z najnowszymi danymi. Następnie prześlij program do Miniservera (oczywiście możesz również użyć wcześniej utworzonej kopii zapasowej).

Przed zapisaniem programu w Miniserverze należy usunąć przyczynę, która spowodowała awarię Miniservera. Jeśli nie masz pewności co do usunięcia usterki, skontaktuj się ze wsparciem technicznym.