Powiadomienia Push

Powiadomienia mogą być używane w Loxone Config w szerokim zakresie zastosowań. Po wysłaniu są one wyświetlane w Loxone App i Web Interface.
Możesz określić, kiedy powiadomienie ma być wysłane i jaki tekst ma być wyświetlany.

Na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS powiadomienia są również wyświetlane poza aplikacją Loxone jako tak zwane powiadomienia push.
Wymaga to również rejestracji Miniservera i połączenia z Internetem. Dziennie można wysłać do 200 powiadomień push.

Powiadomienia push nie działają na nowych smartfonach / tabletach Huawei, ponieważ są zależne od usług Google na Androida, które nie są już uwzględnione na urządzeniach Huawei z powodu embarga USA.

Spis treści


Przykładowe programowanie

Najpierw w Wiadomościach jest tworzone nowe powiadomienie:

W tym przykładzie nazywamy powiadomienie Garaż i przeciągamy obiekt na stronę programowania.
Możemy teraz podłączyć to złącze wyjściowe do wyjścia Op bloku funkcyjnego Garaż/Brama.
W ustawieniach złącza wyjściowego definiujemy tekst, który będzie wysyłany, gdy wartość wejściowa wyniesie 1.
Możemy wybrać, którzy użytkownicy lub grupy otrzymają powiadomienie, ustawiając odpowiednie uprawnienia.
W tym przykładzie wybrani użytkownicy otrzymają powiadomienie za każdym razem, gdy brama zostanie otwarta:


Wyświetlanie powiadomienia

Po wyzwoleniu powiadomienie jest wyświetlane w aplikacji i interfejsie internetowym:

Powiadomienie jest wyświetlane poza aplikacją jako powiadomienie push, w poniższym przykładzie w systemie Android:

Gdy aplikacja łączy się z Miniserverem po raz pierwszy, zaleca się, aby użytkownik aktywował powiadomienia push.
Otrzymywanie powiadomień można następnie aktywować lub dezaktywować w ustawieniach aplikacji.


Powiadomienia push: Zarejestrowane urządzenia

W sekcji "Powiadomienia push: Zarejestrowane urządzenia" wszystkie urządzenia z włączonymi powiadomieniami push w aplikacji są wymienione wraz z powiązanym użytkownikiem.

Urządzenia, które już nie istnieją, można usunąć za pomocą przycisku "Wyrejestruj urządzenie":