Power Supply & Backup (Urządzenia)

Loxone Power Supply & Backup jest zasilaczem montowanym na szynie DIN do 40A. Oferuje siedem wyjść zapewniających 24VDC do 10A każdy.
Każde wyjście posiada dedykowany bezpiecznik i pomiar mocy.

Dodatkowo podłącz baterię 36VDC, aby w razie awarii zasilania podtrzymać instalację Loxone bez zakłóceń.

Arkusz danych Power Supply & Backup

Spis treści


Montaż

Zamontuj urządzenie na szynie DIN w odpowiedniej obudowie dystrybucyjnej o pojemności minimum 100l / 6100 cu in.
Zapewnij odprowadzanie ciepła poprzez montaż poziomy w dolnej części obudowy i zapewnienie 50mm / 2" wolnej przestrzeni pod i nad urządzeniem. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.

Podłącz zasilanie sieciowe, wyjścia 24V oraz linie danych Tree:

Aby skorzystać z opcjonalnej funkcji backupu, należy podłączyć akumulator 36V.

Wyjścia 24V pozwalają na stworzenie 7 obwodów.
Wyjścia są w zasadzie identyczne, poza bezpiecznikami, które można zmieniać w zależności od potrzeb.

Fabrycznie dwa pierwsze wyjścia wyposażone są w bezpieczniki 2A odpowiednie dla urządzeń małej mocy.
Zalecenia: Pierwsze wyjście do zasilania Miniservera i rozszerzeń w rozdzielnicy, drugie do czujników peryferyjnych w budynku.
Pozostałe wyjścia wyposażone są w bezpieczniki 10A, dzięki czemu nadają się do obwodów z mocnymi obciążeniami, takimi jak oświetlenie i audio.
Dobierz bezpieczniki w zależności od zastosowanego przekroju przewodów i obciążenia na danym wyjściu.

Wszystkie zaciski GND są już podłączone wewnętrznie.
Aby wykonać instalację PELV, GND musi być podłączone zewnętrznie do PE.
Nie zaleca się równoległego łączenia wyjść 24V.

Po zakończeniu całościowej instalacji można włączyć zasilanie napięciem sieciowym.


Uruchomienie

Następnie postępuj zgodnie z procedurą parowania w interfejsie Tree.

Konfiguracja zasilacza odbywa się za pomocą bloku funkcyjnego o tej samej nazwie w Loxone Config.
Przeciągnij zasilacz z drzewa peryferii na stronę programowania, aby wstawić blok funkcyjny.


Podłączenie baterii

Dla funkcji backupu do wejścia baterii podłącza się baterię o napięciu nominalnym 36V.
Można to osiągnąć poprzez szeregowe połączenie trzech baterii 12V. W szeregu można łączyć tylko akumulatory o tej samej pojemności, tego samego typu i wieku.

Pojemność pojedynczej baterii połączenia szeregowego należy wprowadzić w ustawieniach urządzenia w Loxone Config.

Elektronika ładowania zasilacza jest przeznaczona do akumulatorów kwasowo-ołowiowych w trybie czuwania.
Zalecane są akumulatory żelowe (VRLA/SLA) lub AGM, które są odpowiednie do tego zastosowania.

W przypadku instalacji baterii i zalecanych warunków środowiskowych należy postępować zgodnie z instrukcjami danego producenta baterii.

Przewody akumulatora i ich zabezpieczenie w pobliżu akumulatora muszą być dobrane zgodnie z danymi technicznymi (36V/25A) i lokalnymi przepisami. Daje to często przekrój 4mm² / AWG10 i typ bezpiecznika zwłocznego 25A.

Równoległe połączenie zestawów baterii

Kompletne zestawy akumulatorów 36V mogą być łączone równolegle. Można łączyć tylko pakiety o tej samej pojemności, tego samego typu i wieku. Aby ustawić całkowitą pojemność, należy dodać pojemności jednego akumulatora na pakiet.

Ponieważ przy połączeniu równoległym prądy sumują się, ochrona bezpiecznikowa poszczególnych pakietów nie jest w tym przypadku wystarczająca. Dlatego cała kombinacja musi być odpowiednio zabezpieczona bezpiecznikami.

Połączenie równoległe ma sens tylko w przypadku pakietów o małej pojemności, tam gdzie to możliwe należy preferować pojedynczy pakiet o większej pojemności.


Wymiana bezpieczników

Przepalony bezpiecznik sygnalizowany jest zapaleniem się nad nim czerwonej diody:

Wyjmij ściągacz bezpieczników z przedniego panelu i użyj go do wyciągnięcia przepalonego bezpiecznika.

Wymienne bezpieczniki znajdują się po prawej stronie panelu przedniego. Wymieniać przepalony bezpiecznik tylko na taki o tej samej wartości / kolorze!
Odpowiednie bezpieczniki zamienne typu Littelfuse® 297 nazywane są również samochodowymi bezpiecznikami płaskimi Mini 32V, APM/ATM i są dostępne m.in. w sklepie internetowym Loxone lub u Partnerów Loxone.

Powinna wtedy zgasnąć czerwona dioda nad bezpiecznikiem.

Jeśli dioda LED nie gaśnie lub po krótkim czasie ponownie się zapala, jest to spowodowane zwarciem, przeciążeniem lub zastosowano bezpiecznik o zbyt małej wartości prądu znamionowego.
W takim przypadku należy skonsultować się z partnerem firmy Loxone lub wykwalifikowanym elektrykiem.


Status LED

Lewa dioda LED Prawa dioda LED Opis

Wszystko OK, urządzenie jest online.

Połączenie z Miniserveremjest prawidłowe, ale urządzenie nie zostało sparowane.

Urządzenie nie może połączyć się z Miniserverem za pośrednictwem interfejsu Tree.

Urządzenie zostało wybrane w Loxone Config i jest identyfikowane.

Trwa aktualizacja.

Nie wykryto akumulatora
Zalecany serwis akumulatora

Zasilanie awaryjne aktywne
Bateria jest prawie pusta
Awaria bezpiecznika
Wyłączenie termiczne
Ryzyko przegrzania
Uszkodzona bateria

Aktory

Krótki opis Opis
API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Bezpiecznik 1 Aktywny, gdy bezpiecznik 1 jest przepalony - 0/1
Bezpiecznik 2 Aktywny, gdy bezpiecznik 2 jest przepalony - 0/1
Bezpiecznik 3 Aktywny, gdy bezpiecznik 3 jest przepalony - 0/1
Bezpiecznik 4 Aktywny, gdy bezpiecznik 4 jest przepalony - 0/1
Bezpiecznik 5 Aktywny, gdy bezpiecznik 5 jest przepalony - 0/1
Bezpiecznik 6 Aktywny, gdy bezpiecznik 6 jest przepalony - 0/1
Bezpiecznik 7 Aktywny, gdy bezpiecznik 7 jest przepalony - 0/1
Test baterii Aktywny podczas wykonywania testu baterii - 0/1
Soc Stan naładowania akumulatora % 0...100
Status online Power Supply & Backup Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu °
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli urządzenie nie jest dostępne, lub jest offline, zostaniesz o tym poinformowany w aplikacji Loxone lub za pośrednictwem Cloud Mailer.
Ponieważ jest to urządzenie, z którym wiąże się funkcja bezpieczeństwa, wyłączenie tego ustawienia nie jest możliwe.
- - -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
- - -
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree - - -
Napięcie wyjściowe Napięcie wyjściowe dla wszystkich wyjść V 24...27 24
Pojemność baterii Pojemność pojedynczej baterii (nie suma wszystkich baterii). Ah 1...200 20
Typ zasilania Urządzenie jest wykorzystywane jako źródło zasilania. Jeśli podłączone są baterie, można również korzystać z funkcji podtrzymania. - - -
Konfiguracja Konfiguracja użytych wejść i wyjść. - - -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

To urządzenie musi być zamontowane na szynie DIN w obudowie do dystrybucji elektrycznej, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i pyłem.

Urządzenie należy montować tylko na poziomej szynie DIN, aby zapewnić odprowadzanie ciepła przez konwekcję.

To urządzenie nie może być używane jako część systemów krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Power Supply & Backup

Temperatury wyłączenia termicznego