Power Supply & Backup (Blok Funkcjonalny)

Ten blok funkcjonalny służy do integracji Loxone Power Supply & Backup.

Najpierw w ustawieniach bloku oznaczono obciążenia podłączone do wyjść 24V.

Następnie blok podaje aktualną moc wyjść 24V oraz dostarcza informacji o stanie opcjonalnego trybu backupu i baterii zapasowej.

Dodatkowo można ustawić pojemność akumulatora i napięcie wyjściowe.

Jeśli podłączony jest akumulator, w przypadku awarii zasilania obliczany jest pozostały czas zasilania w trybie awaryjnym.

Interfejs użytkownika bloku dostarcza również informacji o zasilaniu i innych zdarzeniach, takich jak awaria zasilania lub przepalony bezpiecznik.

Spis treści


Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Pt Power total Aktualna moc całkowita wszystkich mocy wyjściowych łącznie. kW
Bm Backup mode Aktywny w przypadku awarii zasilania. - 0/1
P1-7 Power 1-7 Moc 1-7 To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. kW
Soc Battery state of charge Aktualny poziom naładowania akumulatora. %
Ol Overload Aktywny po przekroczeniu maksymalnej mocy 1kW przez 5 sekund. Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli moc wyjściowa nie zostanie zmniejszona! - 0/1
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
- -
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Ilość wiadomości Maksymalna liczba ostatnich zapisanych wiadomości. 1...100 100