Polecenie urządzenia

W przypadku wielu urządzeń polecenie urządzenia może służyć do pobierania informacji, dostosowywania ustawień i wyzwalania działań.
Odpowiednie informacje są wyświetlane na monitorze danego urządzenia.

Spis treści

Wywołanie polecenia
Przykłady

Wywołanie polecenia

Klikając prawym przyciskiem myszy na wybrane urządzenie, można wybrać polecenie urządzenia i wysłać polecenie.

Za pomocą „call” wszystkie obsługiwane polecenia wybranego urządzenia zostają wymienione w odpowiednim monitorze.

 

Stosuj tylko te polecenia, których cel i skutki są w pełni znane lub gdy zostaniesz do tego poproszony przez Loxone, np. w celu diagnostyki. Wiele poleceń jest przeznaczonych tylko dla doświadczonych programistów. Niektóre polecenia mogą mieć negatywny wpływ na żywotność produktu lub doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i wygaśnięcia gwarancji.

 

Przykłady

TechReport: Pobiera TechReport urządzenia.

Reboot: Ponowne uruchomienie urządzenia. Podczas restartu w monitorze wyświetlany jest „timeout”.

ForceUpdate: Wymusza aktualizację urządzenia.