Podwójne kliknięcie

Blok wywołuje impuls na wyjściu po podwójnym naciśnięciu. Poprzez aktywację remanencji (symbol baterii) po przerwie w zasilaniu przywracany będzie poprzedni stan.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Tr Trigger (wyzwalacz) Trigger Cyfrowy 0/1
R Reset Reset Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1
M Maksymalny odstęp czasu Maksymalny odstęp czasu [s] pomiędzy dwoma impulsami 0.2
T Czas trwania [s] impulsu wyjściowego Czas trwania [s] impulsu na (Q) 0.1

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Q Wyjście Cyfrowy 0/1