Podłączenie i ustawienia czujnika obecności Esylux 24 V.

Detektor obecności 24 V może być podłączony bezpośrednio do wejścia cyfrowego miniservera lub Extension. Ponadto czujnik obecności dostarcza wartość jasności (5–2000 luksów) za pośrednictwem sygnału 0–10 V, który może być oceniany przez wejścia analogowe.

Detektor obecności wykrywa poruszające się ciepło. Nie poruszające się źródło ciepła nie jest zauważane.
Prawidłowe ustawienia przełączników DIP można znaleźć na schemacie połączeń.