Podłączenie czujnika z wyjściem typu otwarty kolektor

Można podłączyć czujniki z wyjściem typu otwarty kolektor / otwarty dren do wejść cyfrowych Miniservera lub Extension, ale należy zainstalować rezystor podciągający. Jest to konieczne, ponieważ wyjście z otwartym kolektorem wysyła potencjał GND i nie ma dodatniego napięcia.

Jako rezystora podciągającego można użyć standardowego rezystora 4,7 kΩ. Rezystor jest zamocowany między + 24V a wejściem cyfrowym, do którego podłączony jest czujnik. (patrz szkic)

Należy pamiętać, że dane wejściowe działają teraz z odwrotną logiką. Oznacza to, że jeśli czujnik jest wyłączony, wejście jest włączone i odwrotnie. Możesz odwrócić sygnał, używając bloku programu NOT lub negując odpowiednie wejście.